1 2 3 4
01 / 04

1

02 / 04

2

03 / 04

3

04 / 04

4

Aktualności

Zakończenie inwestycji

ZAkończenie inwestycjiMiło nam poinformować , że zakończyliśmy prace budowlane związane z projektem p.n. „Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B

dla potrzeb Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych”. Inwestycja podzielona była etapami i polegała na:

 1. montażu windy łączącej budynek A i B, co przyczyniło się do możliwości transportowania osób leżących oraz korzystających z mieszkań chronionych a tym samym zwiększyło ich dostęp do szerokich usług domu.

2. Adaptacji pomieszczeń I kondygnacji budynku B co pozwoliło na utworzenie:

- 1 mieszkania chronionego trzypokojowego z 2 aneksami kuchennym i 2 łazienkami dla 5 osób,

- 1 mieszkania chronionego trzypokojowego z 2 aneksami kuchennym i 2 łazienkami dla 4 osób,

3. Adaptacji pomieszczeń II kondygnacji budynku B, poprzez utworzenie:

- 4 pokoi jednoosobowych z łazienkami

- kuchni z jadalnią,

- pokoju gościnnego,

- magazynu odzieży.

Źródła finansowania inwestycji:

- dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z  wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. Umowy Nr SE-II.924.5.2016.3041.10.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Umowa o dofinansowanie WP-II-C.433.6.47.2017 z dnia 13 grudnia 2017 Nr projektu: PKP.06.01.02-04-0020/17.


ZAkończenie inwestycji ZAkończenie inwestycjiZAkończenie inwestycjiZAkończenie inwestycjiZAkończenie inwestycjiZAkończenie inwestycjiZAkończenie inwestycjiZAkończenie inwestycjiZAkończenie inwestycjiZAkończenie inwestycjiZAkończenie inwestycjiZAkończenie inwestycji

Dom Pomocy Społecznej
w Kamieniu Krajeńskim

ul. Podgórna 2
89-430 Kamień Krajeński
tel./fax. (052) 388 60 15
dpskamienkr@poczta.onet.pl

Misją Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim jest zapewnienie całodobowej opieki dla 70 Mieszkańców przewlekle somatycznie chorych poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych opiekuńczych i wspomagających w stopniu umożliwiającym godne życie.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem